Trainee Content Marketing

 Đào tạo 1 kèm 1 và thực hành các nội dung:
Viết bài review, tin tức đăng trền nền tảng website.
Viết bài review, tin tức đăng các nền tảng social như Fanpage, Instagram, sáng tạo nội dung kênh Tiktok, Social Network.
Cách thức làm landing page.
Viết báo, booking lên các trang báo lớn.
Rèn luyện các kỹ năng: lập kế hoạch từ khóa cho website, thiết kế hình ảnh trong canva/photoshop, sử dụng công cụ đo lường Ahrefs, sử dụng công cụ đo lường Google Analytics, quản lý công việc theo OKRs.
Chương trình Trainee - Hải Triều (dành cho sinh viên, Fresher)
Chương trình Trainee - Hải Triều (dành cho sinh viên, Fresher)

Trainee Email Marketing

Đào tạo 1 kèm 1 và thực hành các nội dung:
Cách nghiên cứu, phân tích Insight và lên kế hoạch cho các chiến dịch Email Marketing.
Thiết kế Template và lên nội dung cho các Email Marketing.
Quản lý, phân tích, tối ưu hóa và thực hiện các chiến dịch Email Marketing.
Các công việc khác liên quan đến các chiến dịch Email Marketing.

Trainee Trợ lý Vận hành

Đào tạo 1 kèm 1 và thực hành các nội dung:
Cách xây dựng và vận hành hệ thống theo mô hình chuỗi cửa hàng (quy mô trên 20 chi nhánh).
Quản lý và đào tạo nhân sự.
Quản lý hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng.
Chương trình Trainee - Hải Triều (dành cho sinh viên, Fresher)
Chương trình Trainee - Hải Triều (dành cho sinh viên, Fresher)

Nhà Quản lý Tiềm năng

Đào tạo 1 kèm 1 và thực hành các nội dung:
Tư duy dịch vụ tập trung vào khách hàng, tận tâm và mang đến dịch vụ tạo nên thương hiệu.
Am hiểu sản phẩm và các kỹ năng trong kinh doanh.
Cách xây dựng và làm việc theo quy trình.
Xây dựng hình ảnh hệ thống và chăm sóc showroom.
Cách xây dựng hình ảnh cá nhân để trở thành Chuyên gia.

Trainee Tuyển dụng

Đào tạo 1 kèm 1 và thực hành các nội dung:
Tuyển dụng: trực tiếp thực hiện các bước trong quy trình tuyển dụng và sàng lọc ứng viên các vị trí Khối bán hàng và Khối văn phòng (tuyển Mass và tuyển BO).
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng: Marketing và xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các kênh Social. Xây dựng hành trình trải nghiệm và thu hút ứng viên. Tổ chức các hoạt động truyền thông tìm kiếm và tạo nguồn ứng viên để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng.
Quy trình Nhân sự và gắn kết nội bộ: tổ chức các hoạt động sự kiện nội bộ và thực hiện các quy trình nhân sự.
Chương trình Trainee - Hải Triều (dành cho sinh viên, Fresher)