TRƯỞNG CA SHOWROOM

Toàn thời gian - Thành phố Thủ Dầu Một

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT ĐỒNG HỖ

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu

TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG (BẢO VỆ) 

 Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu 

COPYWRITER (Viết Lách)

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

BIÊN TẬP KIỂM MC VIDEO YOUTUBE

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

DỰNG PHIM (VIDEO EDITOR) VIDEO YOUTUBE

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

CTV REVIEWER ĐỒNG HỒ

Bán thời gian - TP. Hồ Chí Minh