QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

BẢO VỆ NỘI BỘ

12 tiếng/ngày 

TƯ VẤN BÁN HÀNG

Full-time & Part-time 

SEO SPECIALIST
Hạn ứng tuyển: 09/2022

CONTENT MARKETING
Hạn ứng tuyển: 09/2022

SOCIAL MARKETING 

Hạn ứng tuyển: 09/2022

EMAIL MARKETING SPECIALIST

Hạn ứng tuyển: 09/2022

GRAPHIC DESIGNER

Hạn ứng tuyển: 09/2022

MARKETING SPECIALIST

Hạn ứng tuyển: 09/2022

CHỤP ẢNH SẢN PHẨM

Hạn ứng tuyển: 09/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hạn ứng tuyển: 09/2022

REVIEWER (MC kiêm BIÊN TẬP VIÊN)
Hạn ứng tuyển: 09/2022

THỢ KỸ THUẬT ĐỒNG HỒ
Hạn ứng tuyển: 09/2022

HỌC VIỆC KỸ THUẬT ĐỒNG HỒ (miễn phí)
Hạn ứng tuyển: 09/2022

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC XẠ

Hạn ứng tuyển: 07/2022

TEAM LEADER TIỀM NĂNG (K. KINH DOANH)
Hạn ứng tuyển: 07/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRAINEE (dành cho sinh viên, Fresher)

CONTENT MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 07/2022

 

THỰC TẬP SINH TRỢ LÝ VẬN HÀNH
Hạn ứng tuyển: 06/2022

SEO TRAINEE
Hạn ứng tuyển: 06/2022

EMAIL MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 06/2022

TN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI MẮT KÍNH

Hạn ứng tuyển: 05/2022

KẾ TOÁN DOANH THU & CÔNG NỢ BÁN

Hạn ứng tuyển: 05/2022

TRỢ LÝ MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 05/2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hạn ứng tuyển: 05/2022

REVIEWER

Hạn ứng tuyển: 05/2022

NHÂN VIÊN FACEBOOK ADS

Hạn ứng tuyển: 06/2022

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Hạn ứng tuyển: 05/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - PHÒNG BẢO HÀNH

Hạn ứng tuyển: 05/2022