CHƯƠNG TRÌNH TRAINEE (dành cho sinh viên, Fresher)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

BẢO VỆ NỘI BỘCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

12 tiếng/ngày 

TƯ VẤN BÁN HÀNG (MẮT KÍNH)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC XẠCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

TƯ VẤN BÁN HÀNG (ĐỒNG HỒ)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Full-time & Part-time 

GOOGLE & FACEBOOK ADSCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

NHÂN VIÊN FACEBOOK ADSCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

E-COMMERCECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

EMAIL MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

QUAY DỰNG VIDEOCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEBCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

BRAND MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

DIGITAL MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

TEAM LEADER TIỀM NĂNG (K. KINH DOANH)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

THỰC TẬP SINH TRỢ LÝ VẬN HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

SEO TRAINEECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

CONTENT MARKETING TRAINEECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

 

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngEMAIL MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 06/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngSOCIAL MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 05/2022

TN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI MẮT KÍNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngKẾ TOÁN DOANH THU & CÔNG NỢ BÁN

Hạn ứng tuyển: 05/2022

NV CHỤP ẢNH SẢN PHẨMCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngTRỢ LÝ MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 05/2022

KẾ TOÁN TRƯỞNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

REVIEWERCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngTHỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Hạn ứng tuyển: 05/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - PHÒNG BẢO HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022