QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

TƯ VẤN BÁN HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Full-time & Part-time - TP. HCM, BÌNH DƯƠNG

BẢO VỆ NỘI BỘCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

12 tiếng/ngày - TP. HCM

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT CAMERACác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

TN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI MẮT KÍNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

KẾ TOÁN TRƯỞNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngCHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Hạn ứng tuyển: 12/2021

BRAND MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

CHUYÊN VIÊN GOOGLE & FACEBOOK ADSCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH SỈ (KÊNH ĐẠI LÝ/GT/B2B)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

SEO SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

THỢ KỸ THUẬT ĐỒNG HỒCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 12/2021

NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN & XỬ LÝ BẢO HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

CONTENT MARKETING TRAINEECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

TALENT ACQUISITION TRAINEECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 12/2021

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN KHOCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 12/2021

THỰC TẬP SINH QUẢN LÝ VẬN HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 12/2021

CONTENT MARKETING (Part-time)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 12/2021

DESIGNER kiêm PHOTOGRAPHERCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2021

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓACác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Full-time - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 05/2021

TIKTOK MARKETING TRAINEE
Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Tập sự - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 05/2021