QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG & CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

CHƯƠNG TRÌNH TRAINEE (dành cho sinh viên, Fresher)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

TƯ VẤN BÁN HÀNG Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Full-time & Part-time 

BẢO VỆ NỘI BỘCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

12 tiếng/ngày 

KỸ THUẬT VIÊN KHÚC XẠCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

GOOGLE & FACEBOOK ADSCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

CONTENT MARKETINGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 07/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngSOCIAL MARKETING 

Hạn ứng tuyển: 07/2022

EMAIL MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

GRAPHIC DESIGNERCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

BRAND MARKETING SPECIALISTCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

CHỤP ẢNH SẢN PHẨMCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

REVIEWER (MC kiêm BIÊN TẬP VIÊN)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 07/2022

THỢ KỸ THUẬT ĐỒNG HỒCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 07/2022

HỌC VIỆC KỸ THUẬT ĐỒNG HỒ (miễn phí)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 07/2022

TEAM LEADER TIỀM NĂNG (K. KINH DOANH)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 07/2022

CONTENT MARKETING TRAINEECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 07/2022

 

THỰC TẬP SINH TRỢ LÝ VẬN HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

SEO TRAINEECác Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Hạn ứng tuyển: 06/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngEMAIL MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 06/2022

TN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHUỖI MẮT KÍNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngKẾ TOÁN DOANH THU & CÔNG NỢ BÁN

Hạn ứng tuyển: 05/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngTRỢ LÝ MARKETING TRAINEE

Hạn ứng tuyển: 05/2022

KẾ TOÁN TRƯỞNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

REVIEWERCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022

NHÂN VIÊN FACEBOOK ADSCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 06/2022

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngTHỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

Hạn ứng tuyển: 05/2022

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - PHÒNG BẢO HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Hạn ứng tuyển: 05/2022