TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁNCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

THƯ KÝ GIÁM ĐỐCCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

COPYWRITER / CONTENT MARKETINGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

BIÊN TẬP VIÊN KIÊM BIÊN KỊCHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

CHUYÊN VIÊN THU MUACác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Full time - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓACác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

THỢ SỬA / ĐÁNH BÓNG ĐỒNG HỒ Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - Q. Phú Nhuận - Hạn ứng tuyển: 12/2020

TƯ VẤN BÁN HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Fulltime / Parttime - Quận 1, Tân Bình, Bình Dương

CTV VIẾT BÀI REVIEWCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Part-time - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

CTV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Part time Ca đêm - Online - Hạn ứng tuyển: 12/2020

CONTENT MARKETING TẬP SỰCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Tập sự - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

CTV QUAY DỰNG CLIPCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Part-time - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG TẬP SỰ
Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng
Tập sự - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 12/2020

TIẾP ĐÓN KHÁCH HÀNG (BẢO VỆ)Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Xoay ca - Rạch Giá - Hạn ứng tuyển: 11/2020

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Xoay ca - Quận 1 - Hạn ứng tuyển: 11/2020

NHÂN VIÊN KHO TỔNGCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh (Phú Nhuận)

THEO DÕI BẢO HÀNHCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh (Phú Nhuận)

Các Vị Trí Đang Tuyển DụngNHÂN VIÊN BẢO VỆ

 Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh (Bình Tân, Tân Bình), TP. Thủ Dầu Một

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ƯU TIÊNCác Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh (Quận 1)

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh

BIÊN TẬP KIỂM MC VIDEO YOUTUBE

Toàn thời gian - TP. Hồ Chí Minh (Quận 1)